2008/08/17

SÅ MÅNGA ORD, SÅ LITE SUBSTANS...


Försvarsminister Tolgfors har äntligen öppnat munnen om det svenska försvaret i skuggan av det som sker och har skett i Georgien. I bland är det inte roligt att har rätt, men de som läst min blogg vet att jag gång efter annan uttryckt stark skepsis, precis som andra, mot den väg Ryssland slagit in på. Vi hade rätt, men jag är inte glad för det...

Tolgfors inlägg på SvD Brännpunkt visar att man kanske motvilligt börjar ana vad som är på gång men att man fortfarande vägrar inse att det som idag sker i Georgien snart kan repriseras i Ukraina, Baltikum eller rent av mot Polen. Dessa länder ligger nära Sverige, dessa länders säkerhet är i förlängningen vår egen säkerhet.

Det svenska försvaret påstås vara ett insatsförsvar i dag, FEL! Ett insatsförsvar skall kunna göra insatser omgående, i Sverige kan man göra en insats om ett år och då med en patetisk liten styrka. Faktum är att det gamla invasionsförsvaret var mer av ett insatsförsvar än dagen misch-masch... Här hade man alla förband tillgängliga inom 72 timmar, idag pratas det om år och månader.

Men om vi leker med Sten Tolgfors numerär om 30.000 man i insatsförbanden , vilket jag tycker är på tok för litet, så vill jag föreslå följande. Varje brigad i Sverige motsvarar ca 5.000 man, med 30.000 man borde vi alltså kunna sätta upp 6 brigader. Då ett antal enheter inte finns inom brigadorganisationen får vi 5 brigader att använda oss av. Brigaden skall vara standardiserad (mekaniserad), alla med samma organisation och samma vapensystem. Grundutbilda en brigad i 12 månader med värnpliktiga som kontrakteras för att efter dessa 12 månader ingå i en andra brigad med beredskap för utlandstjänst eller insats i närområdet. Denna snabbinsatsbrigad skall vara gripbar inom 24 timmar. Efter avklarad beredskap övergår soldaterna till en lägre beredskapsnivå under 36 månader, med tre brigader som ska kunna nyttjas inom 1 vecka. Om situationen i vår omvärld försämras ännu mer kan man lätt förlänga tiden i den lägre beredskapsnivån och därigenom öka numerären... Detta kräver dock att man köper in erfoderlig matriel.

Jag förutsätter att de 30.000 soldater Tolgfors pratar om enbart handlar om markstridskrafterna, flygvapnet och marinen bör ha fast anställd personal i mina ögon. Flygvapnets numerär är ok, marinen behöver få ut alla fartyg ur malpåsen. Det är på landbacken vi har behoven i dagsläget, det är akuta behov och det kommer kosta pengar - pengar vi har ...

8 kommentarer:

Omar Kalb sa...

Men tolgfors är bättre än vänsterkartellens försvarspolitik.
Det är inte Tolgfors fel att han fick ärva försvarspolitiken ifrån Socialdemokraterna, miljöfundisarna och kommunisterna.

Han rensar upp.

Wiseman sa...

Nej, Flygvapnets numerär är lika lite ok som Marinens eller Arméns. De siffror som finns på pappret innehåller otroligt mycket luft såsom exportstöd, utbildning som du inte hittar igen inom de övriga försvarsgrenarna.

Sen kan du inte organisera alla 30 000 man i brigader. Det krävs en del stödförband runt varje brigad också och därutöver exempelvis jägarförband.

Behoven är akuta över hela registret.

Tokmoderaten sa...

Vise man,

Som vanligt litar jag på att du har rätt. Dock... jag har ju lämnat 5000 man över till annat än uppgifter i brigadorganisationen i mitt förslag, tycker inte du att är tillräckligt?

Flyget och Marinen måste kunna använda de enheter som de skulle ha i drift med den utrustning de har. Jag tycker det är ett sörre aber att Sverige idag har 24 artilleripjäser än att vi har 140 JAS-39 eller 9 korvetter( förvisso inte alla i aktiv tjänst... )

Och Omar, även du har rätt. Men är det lämpligt att försöka rätta till den sinnesjuka säkerhetspolitik som drevs att det röda laget genom att skära hårt, och anpassa hotbilder efter hur mycket pengar Anders Borg vill ge försvaret? Nä... Krav på förmåga, krav på ekonomisk hushållning från försvarsmakten men även en säkerhetspolitik som inte har sin grundplatta i önskedrömmar.

Wiseman sa...

Fredrik, det låter bra. Jag sänker mig inte en enhet under 140 resp 9 :)

Problemet är som sagt att inte alla dessa används till det folk tror att de används till och vad de är avsedda för. Det gör att de ytterligare reduktionerna som politikerna eftersträvar kommer att få katastrofala följder. Har nog bloggat lite om detta om du söker lite runt maj.

Jag tror att ungefär hälften i brigadförband är en rimligare siffra. Oavsett vilket är det svårt att lösa försvaret av Sverige med mindre än den organisation vi hade runt millenieskiftet, med 12 brigader (alla mekaniserade - på pappret, men under tillförande) osv.

Låt oss hoppas på en retureffekt från dagens bottennivå.

Tokmoderaten sa...

Och jag tror att 6-8 brigader med den bästa tänkbara utrustningen kan vara tillräckligt avskräckande i dagsläget. Men vem vet, kanske 12, 19 eller 20 behövs när Ryssen fortsätter sina härjningar.

Wiseman sa...

Hur som helst är dagens organisation mycket undermålig.

Tokmoderaten sa...

Minst sagt. Mina estniska släktingar, som jobbar i den estniska armén skakar på huvudet och suckar åt vårt förfall...

Vem kunde för 10 år sedan tro att "Maavägi" ( estniska armén ) 2008 skulle ha trippelt så mycket artilleri som den svenska motsvarigheten?

Wiseman sa...

Vissa skulle nog ha hävdat något i stil med att "det skulle inte förvåna mig om vi om tio år..." och blivit klassade som pessimister.