2008/08/19

STOPPA GASLEDNINGEN UTANFÖR GOTLAND!


I skuggan av händelserna i Kaukasus så borde ett svenskt avslag vara naturligt, av flera skäl... Först och främst beroende på havsmiljöns urusla skick i vårt östra hav men även av rent säkerhetspolitiska skäl.

Därför blir man skeptisk när man läser DN och får se att Andreas Carlgren sitter och lovar den ytterst angelägna tyske utrikesministern att man enbart kommer ta hänsyn till miljöskälen när regeringen säger "Jawohl" eller "Nein", "Da" eller "Njet". Vad vi i EU behöver är snarare att göra oss mindre, helst inte alls beroende av de ryska naturtillgångarna. Om EU sitter fast i ett beroende av ryssens gas och olja lämnas vi i händerna på en regim som när som helst stänger av kranen ifall de inte är nöjda med EU:s agerande i någon fråga. Ukraina och Vitryssland vet vad det innebär att vara utlämnade till det ryska godtyckligheten. Varför skall vi fortsätta med att vara naiva inför den nu avslöjade ryska agendan? Vi kommer sitta bakbundna, leendes som små fåntrattar och nicka samtyckande åt allt vad Putin och Medvedev tar sig för i sin nyimperialistiska vendetta. Allt detta i rädslan över att tyskar och andra centraleuropéer skall få sova i sina utkylda hus under den kalla, fuktiga vintern om vi andas kritik.

Rent säkerhetspolitiskt ur ett svenskt perspektiv så är det att be om problem med den här tilltänkta gasledningen. Vår flotta ligger till stora delar i malpåse, Gotland är avrustat bortsett från några hundra hemvärnsmän och vår förmåga att värna våra intressen i Östersjön är mindre än vad polisen i Mariehamn är kapabel till...

Argumenten emot är sålunda flera, och av flera olika orsaker. För Östersjöns, Sveriges, EU:s och demokratins skull säg Nej till gasledningen...!

6 kommentarer:

Joakim Draköga sa...

Vad snyggt du lekt med färgerna...

Romerige sa...

jag ska personligen lobba för att Gazledningen blir av. Den är mycket viktg för både Tyskland och Ryssland.
Tyskland är ju lite mer betydelsefull än sverige, och eftersom jag inte är svensk så stödjer jag hellre Tyskland - där jag bedriver en del av min företagsverksamhet inom logistik

Tokmoderaten sa...

Just att den är viktig för Ryssland är ju skälet till varför vi skall stoppa den! Om den är viktig för Putin kommer han ta sig samma friheter i Östersjö-området som han idag tar sig i Kaukasus.

Men du kan ju lobba på du, alla har ju rätt till sin åsikt...

Mattias Lönnqvist sa...

Med reservationen att jag inte är 100-procentigt inläst på ärendet, och därmed kanske missförstått någon detalj.

Så som jag förstått det hela ligger gasledningen utanför Sveriges terroteriella gräns. Därmed kan vi inte säga nej helt utan skäl (även om jag gärna skulle göra det, Östersjön är i tillräckligt dåligt skick som det är).

Däremot ligger gasledningen inom Sveriges exklusiva ekonomiska zon och -- desto viktigare -- på vår kontinentalsockel. Det sistnämnda är viktigt eftersom FN:s havsrättskonvention ger de länder vars kontinentalsocklar berörs vissa rättigheter. Bland annat har man rätt att förhindra nedsmutsning av havet.

Därmed skulle vi ha rätt att göra en miljöprövning och utifrån den miljöprövningen ha rätt att säga nej.

Det skulle då innebära (förutsatt att jag förstått det hela rätt) att Carlgren har helt rätt när han lovar att pröva frågan enbart utifrån ett miljöperspektiv, eftersom det är ifrån det perspektivet som vi har rätt att säga nej.

Tokmoderaten sa...

Då hoppas jag att Andreas Carlgren hittar några hållbara skäl ur miljösynpunkt, för säkerhetens skull...

Wiseman sa...

Precis vad jag också hoppas. Jag ska äta min gamla skärmmössa om man inte passar på att ge Östersjöflottan en motsvarighet till SOSUS-linjen när man ändå ska ankra gasledningen och då är det jobbigt att vara annan ubåt än rysk i Östersjön.