2008/08/12

KLART SLUT ELLER BARA "MASKIROVKA"?


Så har Medvedev beordrat sina enheter att stanna upp, sluta skjuta och säkra de områden man lagt beslag på. Ryska förband står långt utanför de områden man säger sig vilja skydda, Georgien lider... Dessutom har man från rysk sida helt orimliga krav på Georgien vad avser att landet aldrig och under inga som helst omständigheter skall få agera inom sina egna gränser, mot sina utbrytarstater. Om det skjuts ifrån dessa mot georgisk militär eller mot civila skall man alltså sitta och titta på...? Jaha, Medvedev, så bara för man är en liten demokrati som valt sina egna vägar så skall man inte ha samma rätt till självförsvar som stormakten i norr?

Jag lovade ju mer eller mindre under gårdagen att ta mig an andra ämnen än den ryska invasionen av Georgien, och jag försöker väl igen. Kvällens inlägg måste ju bara få handla om något annat men man vet ju aldrig... Jag kan ju bara hoppas att ryssen gör halt och drar sig tillbaka till utbrytarstaterna men fan tro't... Själv är jag bara bitter och arg över att det lilla landet mer eller mindre fått bära bördan av den ryska björnens uppvaknande helt ensamt. Att som Litauen föreslå NATO-trupp till landet stödjer jag fullt och fast. Kan ryssen finnas i de av separatister kontrollerade områdena och på dessas inbjudan borde väl NATO få skydda Georgien om detta är landets vilja?

Och som vanligt har FSB, den ryska arvtagaren till KGB, "förtjänstfullt" orkestrerat en cyber-attack mot Georgien i samband krisen. Det man utförde i IT-krig mot Estland häromåret var uppenbarligen en generalrepetion, eller låg Estland också i själva verket pyrt till när man satte sig upp mot "Ivan" och försvarade sin rätt att styra sig själva.

Inga kommentarer: