2008/08/31

UNDER BLÅ-GUL FANA


Ett land som i likhet med Georgien strävar mot ett medlemskap i såväl NATO som EU är ju det stora landet Ukraina. Frågan som det ryska ledarskapet borde ställa sig är varför grannländerna upplever Ryssland som ett hot, något att vara rädd för och ett land som man behöver gå med i en organisation som NATO för att känna sig trygg brevid...? Hade Ryssland utvecklats åt en mer demokratisk, icke-totalitär och mindre nationalistisk riktning så hade säkert inte kraven från vare sig Ukraina eller Georgien om ett snabbt medlemskap i NATO varit lika desperata.

Den ryska utrikespolitiken är just nu extremt kontraproduktiv. Man skaffar sig ständigt nya trätobröder, man visar ett förakt för omvärldens åsikter och påskrivna avtal och ledarskapet verkar ha förflyttat sig mentalt till 80-talets Kalla Krig med allt vad det innebär av förföljelsemani och störd verklighetsuppfattning...

Ukraina, med sin vackra blå-gula fana, verkar var nästa suveräna nation som Ryssland kommer försöka underminera och detaljstyra. Målet med den ryska politiken verkar vara ett Sovjetunionen light, med skenbart självständiga stater som inte har något egentligt självbestämmande och som måste fråga Moskva om lov i allt vad man företar sig. Så länge det finns en rysk minoritet inom landets gräns skall man vara beredd att anpassa sig efter Ryssland.

I Ukraina finns det en stor rysk minoritet, en minoritet som i de ukrainska presidentvalen tydligt markerat att man mer än gärna ser ett Ukraina som går i Moskvas ledband. Den västvänlige presidenten Jusjtjenko har man försökt ta av daga med Dioxin, på vems order kan man ju bara spekulera i...

All kraft från EU och NATO måste nu vara att se till att såväl Georgien som Ukraina och andra intresserade erbjuds möjligheten att gå med i dessa organisationer. Det är varje enskilt lands rätt att själv välja väg, det måste Putin med bihang förstå. Jag väntar, kanske blir Ukraina det första landet i NATO under blå-gul fana...?

1 kommentar:

Unknown sa...

Sorry "Tokmoderaten"...Uikraina var redan FÖRE konflikten i Georgien motståndare till Nato...efter konflikten har deras motstånd stärkts ytterligare OAVSETT vad deras politiska ledning anser!
Sorry....shit happens!!